Oferta

Lifting zatoki szczękowej

Lifting zatoki szczękowej (podniesienie dna) to zabieg chirurgiczny poprzedzający zabieg wprowadzenia implantu. Długotrwały brak zęba powoduje resorpcję (zanik) kości, co uniemożliwia wszczepienie implantu. Leczenie impantologiczne może zostać podjęte dopiero po odbudowie prawidłowych warunków kostnych. Wtedy wszczepiony implant będzie mógł zyskać właściwą stabilizację.

Podniesienie dna zatoki szczękowej, nazywane potocznie liftingiem, to jedna z metod regeneracyjnych. Do odbudowy tkanki kostnej wykorzystujemy specjalne materiały augmentacyjne, które pobudzają procesy regeneracyjne lub stanowią wypełnienie. Zabieg przeprowadzamy metodą zamkniętą i otwartą, w zależności od skali zaniku.

Metoda zamknięta jest stosowana, gdy zanik kości nie jest duży. Przeprowadzenie zabiegu w oparciu o założenia metody zamkniętej umożliwia podniesienie dna zatoki szczękowej o maksymalnie 3 milimetry.

Technika otwarta, choć bardziej inwazyjna, sprawdza się u pacjentów, którzy z brakiem zębowym zmagali się przez wiele lat, przez co doszło u nich do znacznego zaniku kości. Wspomniana metoda umożliwia podniesienie dna zatoki szczękowej nawet o 8 milimetrów.

Metoda sinus lift jest poprzedzona badaniami radiologicznymi (w tym tomografią komputerową) — na ich podstawie określa się stan wyrostka zębodołowego szczęki (wysokość i szerokość), zatok i zębów sąsiadujących. Czasami przed liftingiem zatoki szczękowej należy skonsultować się z laryngologiem i podjąć stosowne leczenie (operacyjne lub farmakologiczne).

Mimo inwazyjności zabiegu staramy się, aby był on możliwie komfortowy. Lifting zatoki szczękowej przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, co wyklucza ryzyko pojawienia się bólu w trakcie zabiegu. Mimo wszystko warto pamiętać, że po zabiegu pacjent może zmagać się z bólem, obrzękiem czy zasinieniem w obrębie operowanego miejsca. W okresie rekonwalescencji konieczne jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Dzięki nim możemy na bieżąco sprawdzać postępy w gojeniu.

Prawidłowo wykonane uzupełnienie kości pozwala na dobrą integrację implantu, dzięki czemu może on spełniać swoją funkcję. Obecnie implanty zębów to najlepsze rozwiązanie protetyczne, które umożliwia rekonstrukcję uzębienia w stopniu zbliżonym do naturalnego. Tytanowe wszczepy śródkostne doskonale sprawdzają się jako zastępstwo korzenia zęba i fundament pod dalszą odbudowę.

Opinie
Zadzwoń