Oferta

Odbudowa kości wyrostka zębodołowego

Po utracie zęba brak obciążenia mechanicznego powoduje ustanie fizjologicznej funkcji kości, co stopniowo zmniejsza jej szerokość i wysokość. Aby uzupełnić brakujący ząb za pomocą implantu może być konieczna odbudowa kości wyrostka zębodołowego.

Wyróżniamy kilka technik chirurgicznych stosowanych w celu odbudowy utraconej tkanki. Jedną z nich jest sterowana regeneracja kości (GBR, guided bone regeneration), która polega na zastosowaniu biomateriałów stanowiących substytut tkanki kostnej. Dzięki GBR możliwe jest pogrubienie warstwy kości. Po kilku miesiącach od przeprowadzenia odbudowy będzie można przystąpić do zabiegu implantacji.

Kolejną techniką stosowaną u pacjentów z zanikiem wyrostka zębodołowego jest podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift). Dzięki niej trudne warunki anatomiczne nie stanowią przeszkody wykluczającej pacjenta z możliwości leczenia implantologicznego.

Podniesienie dna zatoki szczękowej przeprowadza się poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie szczęki, uniesieniu błony śluzowej i wprowadzeniu sztucznej kości. Wyróżniamy dwie metody zabiegowe — zamkniętą, stosowaną u pacjentów wymagających niewielkiego podwyższenia dna zatoki (1-3 mm), oraz otwartą (umożliwiającą podniesienie dna zatoki o więcej niż 3 mm).

Opinie
Zadzwoń